Terugbetalen? Kan dat of kan dat niet?!

Terugbetalen is voor Sjoeboe niet altijd eenvoudig! Vaak werden alle aankopen al gedaan waardoor het geld niet teruggestort kan worden. Sjoeboe betaalt lidgelden enkel terug bij:

  • Kampen (zonder overnachting) waarbij het kind de volledige periode niet kan komen wegens ziekte/ ongeval
    • Doktersbrief vereist

Bij danslessen kunnen de lidgelden NIET terugbetaald worden!
Bij kampen (met overnachting) kan het lidgeld NIET terugbetaald worden!