Ongelukjes, ze zitten in de kleinste hoekjes!

Ongevallen kunnen helaas snel gebeuren! Het is nooit leuk om een ongeluk mee te maken, maar met een goede verzekering is dit allemaal zo erg nog niet en kan alles snel afgehandeld worden! Hieronder lichten we kort toe waarvoor we verzekerd zijn! Ook hier vindt u de attesten die na een ongeval meegegeven worden.

Sjoeboe is met zijn verzekering aangesloten bij ‘danspunt’.

Burgelijke aansprakelijkheid!

Wanneer je per ongeluk schade toebrengt aan anderen of aan het materiaal van anderen wordt dit gedekt door onze verzekering. Deze verzekering geldt niet wanneer de schade met opzet toegebracht werd aan het individu of het materiaal/ eigendom! In dit laatste geval komen ouders tussen in alle kosten.

Lichamelijke ongevallen!

Een ongelukje is helaas snel gebeurd, ondanks alle inspanningen van de educatieve begeleiders. Daarom worden alle kinderen verzekerd tijdens de lessen/ kampen van Sjoeboe.
Met lichamelijke ongevallen bedoelen we alle ongevallen waarbij een letsel werd toegebracht aan het lichaam van een lid van Sjoeboe.

 

Aangifteformulier lichamelijke ongevallen!