Algemene Voorwaarden

Artikel 1

– De organisator van het evenement voorziet minimum 1, bij voorkeur 2 gereglementeerde parkeerplaats(en) vlakbij de speelruimte en zorgt ervoor dat deze vlot bereikbaar zijn.

– De organisator voldoet aan de technische voorwaarden, indien van toepassing (zie de tech. fiche).

Artikel 2

– De organisator stelt voldoende drank (water en frisdrank) ter beschikking voor het vooraf meegedeelde aantal animatoren.

– Indien de opdracht net voor of net na de middag, net voor of net na de avond, of gedurende een ganse dag plaatsvindt, voorziet de organisator een koude of warme maaltijd voor het aantal aanwezige crewleden (vooraf door Animado! meegedeeld). Indien de opdrachtgever hier niet in voorziet, voorzien wij zelf een maaltijd die in rekening wordt gebracht op de factuur.

Artikel 3

– Bij het annuleren van de opdracht zonder betrekking tot overmacht (weercondities, ziekte,…) wordt 30% van de totaalsom aangerekend met een minimumbedrag van 150,00 EUR.

– De betaling gebeurt contant na de opdracht of door middel van een bancaire overschrijving.

– De aangeboden diensten zijn vrij van BTW vanwege de bijzondere vrijstelling voor kleine ondernemingen.

Artikel 4

– De organisator gebruikt enkel de logo’s en publiciteitsmateriaal die terug te vinden zijn op onze website. Bij vragen, neem zeker contact met ons op.

– AS Factory  krijgt de toestemming om foto’s te mogen publiceren op hun website van het evenement, en deze te mogen gebruiken voor eventuele reclamedoeleinden voor Animado.

Artikel 5.

– AS Factory kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt m.b.t. geleverde diensten en goederen

– AS Factory kan evenmin aansprakelijk gesteld worden in geval van niet-uitvoering van de overeenkomst door overmacht. Als overmacht wordt beschouwd: ongeschikte weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, overschrijding van de levertijden door leveranciers, diefstal, onbereikbaarheid.

– AS Factory is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en/of schade te wijten aan productiefouten, eigen fouten van de koper, materiaal fouten of verkeerde montage door een van de medewerkers en/of derden installateurs.

– AS Factory kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid en gegevens van de door haar toegeleverde informatie.

Artikel 6.

– Het Belgisch recht is toepasselijk op de gesloten overeenkomsten.

– Uitsluitend de Rechtbanken van Oostende, en in tweede instantie Brugge, zijn bevoegd kennis te nemen van alle geschillen voortvloeiende uit de gesloten overeenkomst.